Cây định hình (stylet) cho Bulb Trans Ultra / Bulb Trans Star Embryo Transfer Catheter - Bulb Tip

Thương hiệu : Allwin |

Cây định hình (stylet)

Model: STY-BU

Hãng chủ sở hữu: ALLWIN MEDICAL DEVICES, INC / Mỹ

Hãng sản xuất: ALLWIN MEDICAL DEVICES / Ấn Độ