Catheter chuyển phôi EMBRYO TRANS

Thương hiệu : Allwin |

Catheter chuyển phôi

Model: EB-ETC23 , EB-ETC18

Hãng chủ sở hữu: ALLWIN MEDICAL DEVICES, INC / Mỹ

Hãng sản xuất: ALLWIN MEDICAL DEVICES / Ấn Độ

 

Catheter chuyển phôi EMBRYO TRANS dùng để chuyển phôi vào tử cung.
• Nòng trong mềm với đầu trơn
• Đánh dấu trên nòng trong và nòng ngoài
• Nòng ngoài có thể định hình
• Cây định hình (stylet) cho nòng ngoài có thể đặt riêng
• Chiều dài kim 23 / 18 cm
• Hộp: 10 chiếc