Thermo

Máy lọc nước tinh khiết từ tính
Tủ lạnh âm sâu (- 86 °C)
Tủ ấm CO2 áo khí, loại 3 khí