Sysmex/Nhật Bản - Khoa huyết học truyền máu

Máy Xét Nghiệm Đông Máu CA660