Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS STAR Embryo Transfer Catheter - Bulb Tip

Thương hiệu : Allwin |

Catheter chuyển phôi

Model: BT-ETC-U-S

Hãng chủ sở hữu: ALLWIN MEDICAL DEVICES, INC / Mỹ

Hãng sản xuất: ALLWIN MEDICAL DEVICES / Ấn Độ

 

Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS STAR dùng để chuyển phôi vào tử cung.
• Nòng ngoài cố định
• Nòng trong mềm
• Đánh dấu trên ống thép bên trong và nòng ngoài
• Nòng ngoài thiết kế dạng đầu tròn được uốn góc sẵn
• Vòng định vị độ sâu bằng silicone để xác định vị trí chính xác
• Catheter ược uốn cong để dễ đưa vào
• Dải phản âm trên nòng trong để cải thiện tầm nhìn dưới sóng siêu âm
• Hộp: 10 chiếc