Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS ULTRA

Thương hiệu : Allwin |

Catheter chuyển phôi

Model: BT-ETC-U

Hãng chủ sở hữu: ALLWIN MEDICAL DEVICES, INC / Mỹ

Hãng sản xuất: ALLWIN MEDICAL DEVICES / Ấn Độ

 

Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS ULTRA Embryo Transfer Catheter dùng để chuyển phôi vào tử cung.
• Nòng ngoài cố định
• Nòng trong mềm được hỗ trợ và thiết kế dạng đầu bóng tròn
• Đánh dấu trên ống thép bên trong và nòng ngoài
• Nòng ngoài thiết kế dạng dầu bóng tròn
• Vòng định vị độ sâu bằng silicone để xác định vị trí chính xác
• Nòng ngoài được uốn góc sẵn giúp dễ dàng đi qua cổ tử cung
• Hộp: 10 chiếc