Pipet lấy mẫu của Thermo

Thương hiệu : Thermo Fisher Scientific | Pipet

Pipet lấy mẫu của Thermo

Model: Đầy đủ các model

Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific

Tính năng:

  • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485
  • Các hệ thống pipet bao gồm Finnpipettes và Finntips đạt CE theo chỉ thị IVD ở Châu Âu
  • Có đầy đủ các model pipet một kênh hay đa kênh với phạm vi thể tích đa dạng, đáp ứng tất cả nhu cầu của người sử dụng
  • Ví dụ theo ảnh so sánh bên dưới: Pipet Thermo Scientific F1 và F2 100-1000 µL có sai số hệ thống tối thiểu là 1 µL và 6 µL ở thể tích tối đa, như vậy sai số tối đa cho phép theo thông số kỹ thuật của nhà máy Thermo Scientific sẽ chỉ là 1%

Sản phẩm liên quan

Tủ ấm CO2 áo khí
Tủ lạnh âm sâu (-86°C) 422 lít
Máy lọc nước tinh khiết từ tính
Tủ lạnh âm sâu (-86°C) 549 lít
Tủ ấm CO2 áo khí, loại 3 khí