Máy Xét Nghiệm Đông Máu CA660

Thương hiệu : Sysmex | Máy Xét Nghiệm Đông Máu

MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG

Model: CA-660
Hãng sản xuất : Sysmex-Nhật Bản
Nước sản xuất: Nhật Bản

- Nguyên lý đo:
+Cục máu đông: Nguyên lý ánh sáng tán xạ
+ Soi màu: phương thức dùng máy đo màu
+ Miễn dịch: phương thức đo sự tăng độ đặc latex
Phân tích đồng thời: Lựa chọn ngẫu nhiên phân tích đồng thời ≥ 5 thông số từ cùng một mẫu bệnh nhân
- Hiện thị và nhập dữ liệu: Màn hình màu tinh thể lỏng ≥ 4,5 x 3,4 inch, loại cảm ứng.
- In dữ liệu: Máy in nhiệt gắn liền trong máy