Kính Hiển Vi Đảo Ngược Axio Observer

Thương hiệu : Carl Zeiss | Kính Hiển Vi

Kính Hiển Vi AXIO OBSERVER

Model : AXIO OBSERVER

Nhà sx: Carl Zeiss - Đức

ZEISS Axio Observer là là dòng kính hiển vi nghịch đảo ổn định với hình ảnh đa phương thức của các mẫu vật sống và cố định, mang lại cho bạn:

- Đảm bảo tính linh hoạt cho các công nghệ từ phạm vi rộng đến hình ảnh siêu phân giải nhẹ nhàng

- Hướng dẫn độc đáo thông qua các thử nghiệm của bạn - từ vị trí đặt mẫu đến chọn phương thức hình ảnh hoàn hảo

- Tăng hiệu quả nhờ mức độ tự động hóa cao, nguồn ánh sáng kinh tế và độ linh hoạt quang phổ cao nhất

Giới thiệu chung:

Thu nhận các thông tin chính xác và đáng tin cậy về tế bào sống với Axio Obsever. 3 phiên bản kính sẽ đáp ứng yêu cầu các thí nghiệm bạn sử dụng, theo mức độ của thao tác bằng tay hay tự động. Đơn giản chỉ là tập trugn vào thí nghiệm khoa học của bạn 

Tích hợp vào Axio Observer còn có một hệ thống ảnh huỳnh quang cao cấp: Cell Observer SD, ApoTome 2, LSM 710 và tất cả các hệ thống laser quét khác từ Carl Zeiss. Chất lượng quang học và huỳnh quang xuất sắc với sự tối ưu đường truyền khiến Axio Observer là cơ sở duy nhất cho Laser TIRF3 và hệ thống siêu phân giải ELYRA. 

Tạo ra môi trường hoàn hảo cho các thí nghiệm trên tế bào sống với phần mềm điều khiển modules  lồng nuôi cấy. Điều chỉnh nhiệt độ, nồng độ CO2 và nồng độ O2 

Ưu điểm

Giải pháp thông minh cho các ứng dụng ảnh cao cấp. 

 Sử dụng Axio Observer như nền tảng cho: LSM 700, LSM 710, LSM 810, LSM 710 NLO, LSM 780 NLO, LSM 710 ConfoCor 3, LSM 7 LIVE, LSM 7 DUO, ELYRA P.1, ELYRA S.1, ELYRA PS.1, Cell Oberserver, Cell Observer HS, Cell Observer SD, ApoTome.2, VivaTome, Laser TIRF 3, PALM MicroBeam, PALM MicroTweezers, hệ thống PALM tích hợp. Chọn nguồn huỳnh quang thích hợp với bạn từ một lượng lớn các nguồn sẵn có.

Cấu hình Axio Obseerver. Z1 với 2 đường truyền tia phản xạ, bao gồm cả hệ thống sửa chữa quang học đầy đủ hoặc sự truyền UV cao nhất cho các thí nghiệm sinh lý học của bạn.
 
Quản lý độ tương phản và quan lý ánh sáng chắc chắc răng điều kiện quy định và kết quả lặp lại ở tất cả các thời điểm. Sử dungh ACR để tự động nhận giạng và thiết lập các vật kính và phin lọc của Axio Observer. Z1. 

 Bể ổn nhiệt: Tạo môi trường hoàn hảo cho mẫu của bạn Axio Observer hỗ trợ bể nuôi cấy cho mọi yêu cầu của tế bào sinh học. Điều khiển mọi thông số trong bể nuôi cấy từ nhiệt độ, CO2 và nồng đồ Oxi thông qua màn hình cảm ứng và phần mềm Zen imaging. Loại bỏ oxi hoàn toàn từ bề nuôi cấy để đáp ứng các thí nghiệm kỵ khí khắt khe nhất. Phân tích các đột biến protein nhạy cảm ơi nhiệt độ và thực hiện thí nghiệm sốc nhiệt. 

Sản phẩm liên quan

Kính Hiển Vi Laser Quét Đồng Tiêu
Kính Hiển Vi Soi Thẳng Primo Star 3
Kính Hiển Vi Axiolab 5
Kính Hiển Vi AxioScope 5
Kính Hiển Vi Axio Lab A1