Máy Cắt Tiêu Bản Lạnh MEV

Thương hiệu : Slee | Máy Cắt Tiêu Bản

MÁY CẮT TIÊU BẢN LẠNH
MODEL: MEV
HÃNG SX: SLEE
NƯỚC SX: ĐỨC

Máy cắt kiểu bán tự động, không chứa chất làm lạnh CFC
Cửa sổ nhìn mẫu vật bằng kính gia nhiệt trong suốt.
Làm hình hiển thị LED cho phép hiển thị các thông số của máy
Khu vực lưu trữ chứa 24 mẫu.
Máy có chế độ tự động rã đông
Có đền chiếu sáng LED