Hệ thống Laser phôi thoát màng

Thương hiệu : hamilton thorn | Hệ thống Laser phôi thoát màng

1.460.000.000₫

Số lượng

Hệ thống Laser phôi thoát màng

Model: LYKOS (có chức năng DTS)

Hãng sản xuất: Hamilton Thorne, Inc

Xuất xứ: Mỹ